Úvod

Hlavný výrobný program spoločnosti je zákazková výroba